ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστικές μέθοδοι: τόμος 3: Θεωρία και πρακτική αριθμοδεικτών
Δημιουργός :Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Εκδότης :Ελληνική λιθογραφία
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική μέθοδος
Δειγμαυοληψία
Ημερομηνία έκδοσης :1989

Αρχείο: S20681.pdf

Τύπος: application/pdf