ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι διεθνείς επενδύσεις των Ελληνικών τραπεζών : επιδράσεις στην παραγωγικότητα
Δημιουργός :Βουρλούμης, Σταύρος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :99σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Πολυεθνική επιχείρηση
Οικονομία
Τράπεζα
Παραγωγικότητα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2011

Αρχείο: Vourloumis_2011.pdf

Τύπος: application/pdf