ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Καταχώρηση δεσπόζουσας θέσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού
Δημιουργός :Τζωρτζίνη, Μαρία
Συντελεστής :Ζευγώλης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :136σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στόχος της εργασίας είναι να εξετάσει το περιεχόμενο του άρθρου 82, να αναλύσει κάτω από ποιες προϋποθέσεις οι ανωτέρω πολιτικές θεωρούνται καταχρηστικές και άρα απαγορεύονται αλλά και να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο το εν λόγω άρθρο εφαρμόζεται απ’ τα κοινοτικά όργανα, μέσω της μελέτης σχετικών νομικών υποθέσεων που απασχόλησαν κατά καιρούς το Ευρωπἀκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού.
Λέξη κλειδί :Κοινοτικό δίκαιο
Ανταγωνισμός
Πολιτική του ανταγωνισμού
Δεσπόζουσα θέση
Δίκαιο του ανταγωνισμού
Ημερομηνία έκδοσης :01-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tzortzinh_2009.pdf

Τύπος: application/pdf