ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αμοιβαία κεφάλαια και αξιολόγηση διαχειριστικών ικανοτήτων
Δημιουργός :Παππάς, Θωμάς
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :164σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική κατάσταση
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Επενδυτική πολιτική
Επενδύσεις
Οικονομικές επιστήμες
Ημερομηνία έκδοσης :01-2011

Αρχείο: Pappas_2011.pdf

Τύπος: application/pdf