ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μαθήματα πολιτικής οικονομίας: προς αποκλειτικήν χρήσιν των πρωτοετών σπουδαστών της Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Δημιουργός :Χαλκιόπουλος, Γ.
Αθανασίου, Λ.
Εκδότης :Κλουκίνας Σ.Ν.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :79σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1961

Αρχείο: S2308.pdf

Τύπος: application/pdf