ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μια εισαγωγή στην προσομοίωση
Δημιουργός :Γκίκα, Γεωργία
Συντελεστής :Κυριακίδης, Ε. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :105σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στις Ποσοτικές Μεθόδους στη Λήψη Αποφάσεων
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική ανάλυση
Μαθηματική ανάλυση
Μαθηματικά
Αξιοπιστία
Στοχαστικό μοντέλο
Ημερομηνία έκδοσης :11-2013

Αρχείο: Gkika_2013.pdf

Τύπος: application/pdf