ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μοντελοποίηση και ανάλυση θεωρίας αναμονής ουρών με τη χρήση μεθόδων γραμμικού προγραμματισμού
Δημιουργός :Παπαϊωάννου, Γρηγόριος
Συντελεστής :Ζαζάνης, Μιχαήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Λήψη απόφασης
Ημερομηνία έκδοσης :11-2013

Αρχείο: Papaiwannou_2013.pdf

Τύπος: application/pdf