ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μαθήματα διοικητικού δικαίου. Κατά τας παραδόσεις του καθηγητού
Δημιουργός :Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Εκδότης :Πετρή Β.Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :140σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1940

Αρχείο: S2176.pdf

Τύπος: application/pdf