ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Λογιστική
Δημιουργός :Νέζος, Ανδρέας Γ.
Εκδότης :Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :389σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Λογιστική
Ισοζύγιο πληρωμών
Λογαριασμός
Ημερομηνία έκδοσης :1949

Αρχείο: S708.pdf

Τύπος: application/pdf