ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ακυρωτική διαιοδοσία του συμβουλίου επικρατείας: τόμος Α΄
Δημιουργός :Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Εκδότης :Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :385σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1943

Αρχείο: S380.pdf

Τύπος: application/pdf