ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Γενικαί αρχαί λογιστικής: τα στοιχεία της λογιστικής οργανώσεως
Δημιουργός :Συρμόπουλος, Σ.
Εκδότης :Πετρή
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :119σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :199?

Αρχείο: S6538.pdf

Τύπος: application/pdf