ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μαθήματα γενικών μαθηματικών: συμπλήρωμα άλγεβρας - γραφικαί παραστάσεις συναρτήσεων - ασφαλιστικά μαθηματικά
Δημιουργός :Σακελλαρίου, Νείλος
Εκδότης :Λιθογραφείον Β.Α. Πετρή
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :250σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1935

Αρχείο: S6510.pdf

Τύπος: application/pdf