ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρία παιγνίων: θεωρητική προσέγγιση και μια εφαρμογή
Δημιουργός :Βασιλάκης, Εμμανουήλ
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Παίγνια
Μαθηματικός προγραμματισμός
Οικονομικές επιστήμες
Ημερομηνία έκδοσης :02-2014

Αρχείο: Vasilakis_2014.pdf

Τύπος: application/pdf