ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρήσεις των GIS στην κτηματαγορά, εκτίμηση αξίας διαμερίσματος στην Αθήνα
Δημιουργός :Πόλλη, Ιωάννα
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :49σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Αγορά ακινήτων
Κτηματική αγορά
Ιδιοκτησία
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2014

Αρχείο: Pollh_2014.pdf

Τύπος: application/pdf