ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μαθήματα παραστατικής γεωμετρίας: διδαχθέντα κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1925-1926
Δημιουργός :Σακελλαρίου, Νείλος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :180σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1925

Αρχείο: 1727.pdf

Τύπος: application/pdf