ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Άγχος και σύνδρομο επαγγελματκής εξουθένωσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εναλλακτικός τίτλος :πιλοτική στατιστική ανάλυση
Δημιουργός :Βασιλά, Αικατερίνη
Συντελεστής :Λειβαδά, Α. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :236σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (part-time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική μέθοδος
Στατιστική έρευνα
Εκπαιδευτικός
Εκπαιδευτικό σύστημα
Συνθήκες εργασίας
Ημερομηνία έκδοσης :04-2012

Αρχείο: Vasila_2012.pdf

Τύπος: application/pdf