ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι οικονομικαί διακυμάνσεις και αι κρίσεις
Δημιουργός :Χαριτάκης, Γεώργιος
Εκδότης :Βλαστός Σ.Κ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ανατύπωσις εκ της Οικονομικής Επετηρίδος της Ελλάδος 1931 εκδιδομένης υπό Γ. Χαριτάκη, Α. Καλλιαβά και Κ. Μικέλη
Ημερομηνία έκδοσης :1932

Αρχείο: S1867.pdf

Τύπος: application/pdf