ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Pricing options with Black - Scholes model and applications in Athens derivatives exchange
Εναλλακτικός τίτλος :Τιμολόγηση δικαιωμάτων με το μοντέλο Black - Scholes και εφαρμογές στην αγορά παραγώγων στην Αθήνα
Δημιουργός :Toumpakaris, Nikolaos
Συντελεστής :Frangos, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :158p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Exchange
Pricing
Statistics
Statistical analysis
Ημερομηνία έκδοσης :10-2011

Αρχείο: Toumpakaris_2011.pdf

Τύπος: application/pdf

appendix_3.zip