ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης δικτύων αισθητήρων με χρήση google maps API
Δημιουργός :Αντωνίου, Κυριακή
Συντελεστής :Κωτίδης, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :33σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Γλώσσα προγραμματισμού
Internet
Βάση δεδομένων
Πληροφορική
Πληροφοριακά συστήματα
Διαδίκτυο
Ημερομηνία έκδοσης :09-2011

Αρχείο: Antoniou_2011.pdf

Τύπος: application/pdf