ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης ταυτότητας
Δημιουργός :Καπηλλαρής, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Τσούμας, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Λογισμικό
Επιχείρηση
Προστασία δεδομένων
Ασφάλεια
Συστήματα πληροφορικής
Ημερομηνία έκδοσης :09-2011

Αρχείο: Kapillaris_2011.pdf

Τύπος: application/pdf