ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εννοιολογική αποσαφήνιση λέξεων σε περιβάλλον ανάκτησης πληροφορίας
Δημιουργός :Παυλοπούλου, Σοφία
Συντελεστής :Βαζιργιάννης, Μιχαήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :115σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Internet
Δίκτυο πληροφορικής
Συλλογή δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :02-2011

Αρχείο: Paulopoulou_2011.pdf

Τύπος: application/pdf