ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Δημιουργός :Μαντέλης, Απόστολος
Συντελεστής :Παγουλάτος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :40σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Οικονομία
Οικονομική ύφεση
Οικονομικό υπόδειγμα
Οικονομική πολιτική
Ελλάδα
Γερμανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Ευρώ
Ημερομηνία έκδοσης :2010

Αρχείο: Mantelhs_2010.pdf

Τύπος: application/pdf