ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη, εγκατάσταση και εκτέλεση του TPC-H benchmark
Δημιουργός :Φερτάκης, Γεώργιος
Συντελεστής :Κωτίδης, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :38σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Διπλωματική εργασία
Λογισμικό
Κώδικας
Επεξεργασία δεδομένων
Επιχείρηση
Αυτοματοποίηση
Ημερομηνία έκδοσης :09-2011

Αρχείο: Fertakis_2011.pdf

Τύπος: application/pdf