ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υποστήριξη γεωχωρικού συλλογισμού σε αποθετήριο πολιτισμικών πληροφοριών
Δημιουργός :Παϊπέτη, Μαρία - Ελένη
Συντελεστής :Κωνσταντόπουλος, Π. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :132σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Ψηφιακή τεχνολογία
Συλλογή δεδομένων
Πληροφορική
Πληροφοριακά συστήματα
Πολιτιστική κληρονομιά
Ημερομηνία έκδοσης :09-2011

Αρχείο: Paipeti_2011.pdf

Τύπος: application/pdf