ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έλεγχος επιχειρησιακών εφαρμογών
Δημιουργός :Φουντουκίδου, Ειρήνη
Συντελεστής :Τσούμας, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :92σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφοριακά συστήματα
Αυτοματοποίηση
Λογισμικό
Ασφάλεια
Διεθνές πρότυπο
Πληροφορική
Ημερομηνία έκδοσης :02-2011

Αρχείο: Fountoukidou_2011.pdf

Τύπος: application/pdf