ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μέτρηση κινδύνου και απόδοσης αμοιβαίων κεφαλαίων
Δημιουργός :Στόλης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :111σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Κεφάλαιο
Επενδύσεις
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Αποδοτικότητα
Αγορά συναλλάγματος
Διπλωματική εργασία
Ημερομηνία έκδοσης :01-2011

Αρχείο: Stolis_2011.pdf

Τύπος: application/pdf