ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπόδια εισόδου και διαφοροποίηση προϊόντων
Δημιουργός :Φάκα, Κυριακή
Συντελεστής :Γάτσιος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :128σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Επιχείρηση
Ανταγωνισμός
Διπλωματική εργασία
Πολιτική της επιχείρησης
Πρόσβαση στην αγορά
Ημερομηνία έκδοσης :01-2011

Αρχείο: Faka_2011.pdf

Τύπος: application/pdf