ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συμβάσεις αποκλειστικότητας και πολιτική ανταγωνισμού
Δημιουργός :Σαμπράκου, Δήμητρα
Συντελεστής :Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :108σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Ανταγωνιστικότητα
Μονοπώλιο
Αγορά
Επιχείρηση
Ελεύθερος ανταγωνισμός
Διπλωματική εργασία
Ημερομηνία έκδοσης :01-2011

Αρχείο: Sambrakou_2011.pdf

Τύπος: application/pdf