ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παράγοντες διαμόρφωσης περιθωρίου επιτοκίου (spread) στις εκδόσεις κρατικών ομολόγων
Εναλλακτικός τίτλος :συγκριτική μελέτη στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δημιουργός :Σταυρόπουλος, Γεώργιος
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :134σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρέος
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ελλειμμα
Συναλλαγματικό απόθεμα
Χρηματοδότηση
Διπλωματική εργασία
Ημερομηνία έκδοσης :01-2011

Αρχείο: Stavropoulos_2011.pdf

Τύπος: application/pdf