ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχείριση ροών εργασιών σε αποθήκες δεδομένων
Δημιουργός :Σκολίδης, Βασίλειος
Συντελεστής :Κωτίδης, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :70σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
Λέξη κλειδί :Λογισμικό
Διπλωματική εργασία
Αποθήκευση δεδομένων
Πληροφορική
Καταχώρηση δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :02-2011

Αρχείο: Skolidis_2011.pdf

Τύπος: application/pdf