ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση επένδυσης με τη μέθοδο ανάλυσης κόστους οφέλους επενδυτικού σχεδίου
Εναλλακτικός τίτλος :χρηματοοικονομική και οικονομική αξιολόγηση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Δημιουργός :Νούρκα, Μάριε
Συντελεστής :Ξεπαπαδέας, Αναστάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Διεθνή και Χρηματοδοτική
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Επενδυτικό σχέδιο
Ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές
Ηλιακή ενέργεια
Ημερομηνία έκδοσης :2011

Αρχείο: 95869.pdf

Τύπος: application/pdf