ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Stylometric analysis of ancient hellenic authors
Δημιουργός :Panagiotaras, Evangelos
Συντελεστής :Panas, E. (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :200p.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική μέθοδος
Επεξεργασία κειμένων
Ανάλυση πληροφοριών
Τεκμηρίωση
Λογοτέχνες
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2004

Αρχείο: 77309.pdf

Τύπος: application/pdf