ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το APT ως εναλλακτικό μοντέλο για την αποτίμηση αβέβαιων χρεογράφων
Δημιουργός :Βασιλείου, Μιχαήλ
Συντελεστής :Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Φιλιππόπουλος, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :93σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική κατάσταση
Οικονομικό υπόδειγμα
Πιστωτικοί τίτλοι
Στατιστική μέθοδος
Ημερομηνία έκδοσης :12-1997

Αρχείο: 57904.pdf

Τύπος: application/pdf