ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συστήματα διαχείρισης δικτύων υπολογιστών : αναφορά αξιολόγησης
Δημιουργός :Ευθυμίου, Αντρέας
Συντελεστής :Αποστολόπουλος, Θεόδωρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :85σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Πληροφορικής
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Λειτουργικό σύστημα
Οργανοδιοικητική
Σύστημα πληροφόρησης
Βάση δεδομένων
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :1996

Αρχείο: 51390.pdf

Τύπος: application/pdf