ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αντίδραση της αγοράς σε προσδιοριστικούς παράγοντες κερδοφορίας για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες
Δημιουργός :Μπερέτη, Βασιλική
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Εταιρία
Χρηματιστήριο αξιών
Ταμειακή ροή
Κέρδος
Μετοχή
Οικονομικές διακυμάνσεις
Οικονομική έρευνα
Ημερομηνία έκδοσης :10-2005

Αρχείο: 79867.pdf

Τύπος: application/pdf