ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Generalized Waring process
Δημιουργός :Zografi, Mimoza
Συντελεστής :Xekalaki, E. (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistics
Probability
Distirbution
Statistical data
Statistical analysis
Differential equations
Ημερομηνία έκδοσης :09-2002

Αρχείο: 73781.pdf

Τύπος: application/pdf