ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κατασκευή χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνου
Δημιουργός :Κυριακού, Ανίσα
Συντελεστής :Βρόντος, Ι. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :115σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Οικονομικές επιστήμες
Εταιρία επενδύσεων
Οργανοδιοικητική
Ημερομηνία έκδοσης :01-2007

Αρχείο: 81386.pdf

Τύπος: application/pdf