ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Analysis of hedge funds performance
Δημιουργός :Μπούρος, Αλέξανδρος
Συντελεστής :Βρόντος, Ι. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :94σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Κεφαλαιαγορά
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Επενδύσεις
Αποδοτικότητα
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2007

Αρχείο: 81115.pdf

Τύπος: application/pdf