ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσδιοριστικοί παράγοντες πολυεθνικών
Δημιουργός :Παπαδάκης, Εμμανουήλ
Συντελεστής :Τσιώνας, Ευθύμιος Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :47σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Λέξη κλειδί :Πολυεθνική επιχείρηση
Ξένη επένδυση
Αλλοδαπές επιχειρήσεις
Ημερομηνία έκδοσης :01-2004

Αρχείο: 74581.pdf

Τύπος: application/pdf