ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εταιρική διακυβέρνηση και αποδοτικότητα τραπεζών
Δημιουργός :Δομοξούδη, Μαρία
Συντελεστής :Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Δημελή, Σοφία (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :73σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Τράπεζα
Διοίκηση
Ανάλυση κόστους
Αποδοτικότητα
Οικονομικό υπόδειγμα
Συνεταιριστική τράπεζα
Οργανοδιοικητική
Δημοσιονομική ανάλυση
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Χρηματοπιστωτικές στατιστικές
Ημερομηνία έκδοσης :01-2003

Αρχείο: 71827.pdf

Τύπος: application/pdf