ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγκριτική ανάλυση των μοντέλων πιστωτικού κινδύνου Creditmetrics και KMV
Δημιουργός :Μωκιάτος, Βασίλειος
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Τσιώνας, Ευθύμιος Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :124σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Πίστη
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Δημοσιονομική ανάλυση
Χρηματοληπτική ανάγκη
Οικονομικό υπόδειγμα
Οργανοδιοικητική τεχνική
Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας
Λόγος μεγεθών
Χρηματοπιστωτικές στατιστικές
Ημερομηνία έκδοσης :01-2003

Αρχείο: 71651.pdf

Τύπος: application/pdf