ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η στρατηγική του inflation targeting και η νομισματική πολιτική στην Ε.Ε.
Δημιουργός :Τριανταφύλλου, Ζωή
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Νομισματική πολιτική
Ευρωπαϊκή Ενωση
Νομισματική ένωση
Κεντρική τράπεζα
Πληθωρισμός
Νομισματική ολοκλήρωση
Οικονομική ολοκλήρωση
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα
Ευρώ
Μηχανισμός στήριξης

Αρχείο: 69908.pdf

Τύπος: application/pdf