ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρία ανάλυσης χαρτοφυλακίου
Εναλλακτικός τίτλος :σύγκριση του υποδείγματος ενός παράγοντα με το υπόδειγμα πολλών παραγόντων
Δημιουργός :Κανατσούλη, Πηνελόπη
Συντελεστής :Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Εγγύηση των επενδύσεων
Εισόδημα επένδυσης
Κανόνες επενδύσεων
Χρηματιστική αγορά
Τιμές αξιών
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστηριακή αξία
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Οικονομική ανάλυση
Χρηματοπιστωτικές στατιστικές
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2001

Αρχείο: 68680.pdf

Τύπος: application/pdf