ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αναδυόμενες αγορές
Εναλλακτικός τίτλος :ζητήματα πολιτικής και εξελίξεις κατά τη δεκαετία του 90
Δημιουργός :Γεωργέας, Πέτρος
Συντελεστής :Τσετσέκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :199σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματιστική αγορά
Τιμές αξιών
Τρέχουσα αγορά
Χρηματικές συναλλαγές
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστηριακή αξία
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Χρηματαγορά
Κίνηση κεφαλαίων
Μετοχή
Συναλλαγματική ισοτιμία
Κεφαλαιαγορά
Λατινική Αμερική
Ασία
Ευρώπη
Αφρική
Μέση Ανατολή
Ημερομηνία έκδοσης :03-1999

Αρχείο: 60793.pdf

Τύπος: application/pdf