ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό
Εναλλακτικός τίτλος :η ελληνική εμπειρία στα Βαλκάνια
Δημιουργός :Λαντούρης, Ιωάννης
Συντελεστής :Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαναστασίου, Μαρίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :179σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Βαλκάνια
Επενδυτική πολιτική
Επένδυση στο εξωτερικό
Αμεση επένδυση
Επιχείρηση
Πολυεθνική επιχείρηση
Οικονομία
Οικονομικά της επιχείρησης
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης :12-1997

Αρχείο: 59654.pdf

Τύπος: application/pdf