ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τεχνολογική αλλαγή και αύξηση της παραγωγικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των υπηρεσιών
Δημιουργός :Καταξινού, Αργυρώ
Συντελεστής :Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πνεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :103σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Τεχνολογική αλλαγή
Οικονομική ανάπτυξη
Παραγωγικότητα
Επενδύσεις
Καινοτομία
Πληθωρισμός
Περιβαλλοντική πολιτική
Επίπτωση στο περιβάλλον
Ημερομηνία έκδοσης :01-1988

Αρχείο: 57909.pdf

Τύπος: application/pdf