ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Conditional power - stochastic curtailment
Δημιουργός :Sotiropoulou, Christina I.
Συντελεστής :Dafni, U. (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statisics
Λέξη κλειδί :Statistics
Statistical analysis
Statistical data
Sample surveys
Research methods
Sampling
Methodology
Ημερομηνία έκδοσης :1997

Αρχείο: 51125.pdf

Τύπος: application/pdf