ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :On the identifications of hazardous locations on road segments based on spatial data
Δημιουργός :Pontikas, Georgios Chr.
Συντελεστής :Karlis, D. (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :102p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Road safety
Traffic accidents
Statistical analysis
Statistical mathematics
Data analysis
Ημερομηνία έκδοσης :2006

Αρχείο: 80398.pdf

Τύπος: application/pdf