ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πολιτικοί κύκλοι, δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός :Βασιλοπούλου-Σπανού, Χριστίνα
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Βασιλάτος, Βαγγέλης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Δημοσιονομική πολιτική
Νομισματική πολιτική
Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομική κατάσταση
Εκλογές
Πολιτική συμπεριφορά
Ημερομηνία έκδοσης :01-2008

Αρχείο: 97416.pdf

Τύπος: application/pdf