ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διεθνές εμπόριο και πολυεθνικές επιχειρήσεις
Δημιουργός :Μίχου, Αναστασία
Συντελεστής :Γάτσιος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Βέττας, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :116σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Πολυεθνική επιχείρηση
Ανταγωνισμός
Διεθνές εμπόριο
Διεθνής αγορά
Ημερομηνία έκδοσης :01-2008

Αρχείο: 97413.pdf

Τύπος: application/pdf